Baş bit Kiləçək çaralar Avrupa yəşləre Stockholmda oçraşa