Baş bit Bilgelər "Argamak" belən bilgeləngən yazmalar