Baş bit Bilgelər "Tarih" belən bilgeləngən yazmalar