Baş bit Bilgelər "Oçraşular" belən bilgeləngən yazmalar